Iskolánk története

Megosztás
 

A középkorban az oktatás megszervezése az egyház feladata volt. A szentjobbi apátság szerzetesei a vallási, egyházi feladatok mellett beteggondozással, oklevelek kibocsátásával, hitelesítésével és a gyerekek tanításával is foglalkoztak. Feltehetően szentmiklósi kisdiákok is tanultak náluk. A helyi oktatás kezdeteiről keveset tudunk. Egy 1800-as feljegyzés említi először konkrétan a szentmiklósi iskolát, de a 18. század végéről már vannak adataink arról, hogy a Debreceni Kollégium végzős diákjai közül néhányan , mielőtt papi pályára léptek volna, nálunk voltak tanítói gyakorlaton. Talán éppen ők szervezték meg az iskolát is, hiszen ez volt az ilyen diákok fő feladata. Annyit biztosan tudunk erről az iskoláról, hogy csak elemi oktatás folyt benne, és a fiúk mellett lányok is tanulhattak itt, de külön osztályban.

Tanítójuk lehetett maga a pap, vagy valamelyik írni- olvasni tudó helybeli is ( a szakszerű tanítóképzés csak később kezdődött el ). Munkájáért a tanító főleg terménybeli juttatást ( gabona, bor, kisállat ) kapott illetve szántóföldet, szőlőst használatra. Amit volt ideje megművelni, hiszen a gyerekek csak télen jártak iskolába, tavasztól késő őszig ők is a mezőn dolgoztak. Az egyházi vezetők időnként felkeresték ezeket az iskolákat, és felmérték a gyerekek tudását, a tanító felkészültségét, erkölcsösségét, az iskolaépület állagát. Egy ilyen ellenőrzésre került sor Szentmiklóson is 1803-ban, melynek jegyzőkönyvéből megtudjuk, hogy 664 lakosa van ekkor a falunak, papját Tatai Andrásnak hívják, kinek tevékenysége „ mindenképp dicséretes” . 64 fiú és 25 lány jár az iskolába, akiket 2 tanító okít az ismeretekre, úgy mint : vallástan, bibliaismeret, írás, olvasás, számtan, Magyarhon történelme és földrajza, természettan, éneklés, könyörgések és imák. A fiúk tanítója „az oskolamester” Radó András, akit úgy jellemeznek, hogy „restes”, a lányoké pedig Sz. Jóbi János, akit tehetetlen öregként írnak le.

Véletlen egybeesés, hogy épp ebben az évben születik meg a lelkész fia, az az ifj. Tatai András, aki később a pécsi, majd a pesti egyetem előadó tanára és elismert tudása lesz ( Jókait is tanította ) . Falunk eme híres szülötte is ebben az iskolában kezdte tanulmányait.

Az iskola későbbi történetéről keveset tudunk. Az 1869-es tűzvész után újjáépülhetett és nem kizárt, hogy ez volt az az épület, amit még ma is használunk. 1903-ban könyvtárral is gazdagodott az iskola : 173 kötetet kapott a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium falufejlesztő programjának keretében. Ezek a könyvek sajnos nem maradtak meg.

Az állami oktatás a 20. század közepétől kezdődik el, immár nyolc osztállyal. 1973-ban új épületet is kap ( a mai főépület) . A nyolcosztályos képzés a hetvenes években rövíd időre szünetelt a lecsökkent gyereklétszám miatt. Ez idő alatt az V-VIII osztályos diákok Székelyhídra jártak. Különben közigazgatásilag amúgy is ide tartozott az iskola. 2006-ban kapott önálló jogi státuszt, amikor a szomszédos érköbölkúti iskolát is hozzá csatolták.

Jelenleg közel 200 diák tanul itt óvodától VIII. osztályig. Pár évvel ezelőtt mezőgazdasági szakiskola is működött.

Az utóbbi három- négy év az épületek korszerűsítésének, felújításának jegyében telt. Iskolánk pedagógusai 2007-ben létrehoztak egy nonprofit egyesületet (Hegyközszentmiklósért Egyesület ) az iskola és a helyi közösség támogatására, melynek keretében több alkalommal is sikeresen pályáztunk rendezvények szervezésére. Egy német alapítvány adományokkal támogatta iskolánkat Norbert Sticky vezetése alatt. Testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn a magyarországi Fülöpi Általános Iskolával, melynek keretében számos iskolai programon vettünk részt ( kirándulás Fülöpre, Debrecenbe, Budapestre, Székelyföldre, iskolanapok, falunap, európai uniós programok.) .

A tanulás mellett diákjaink számos rendezvényen, iskolán kívüli tevékenységen vehetnek részt: sporttevékenységek (kézilabda, foci, asztalitenisz ), népdalkórus, kézműveskör.

Hagyományossá váltak az iskolai és a naptári évhez kötődő rendezvények, előadások, melyeken minden korosztály képviselteti magát: tanévnyitó, tanévzáró, iskolanap, nyári angol nyelvtábor (amit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tesz lehetővé amerikai egyetemisták közreműködésével ), falunap, farsang, húsvét, Karácsony, nők napja, Idősek Karácsonya, Halloween, nemzeti ünnepek.  Diákjaink minden évben összemérik tudásukat különböző versenyeken ( matematika, magyar, történelem, vallás tantárgyversenyek, sportversenyek, stb. ). Iskolánk is számos vetélkedőnek adott otthont az utóbbi években ( angolverseny, asztalitenisz, focibajnokság, népdalverseny ), melyek közül méretében és hagyományát tekintve is a József Attila Szavalóverseny emelkedik ki, amely, nyugodtan állíthatjuk, hogy már beírta magát a történelembe, hiszen a Partiumi füzetek sorozatban megjelent Hegyközmonográfiában azt írják településünkről, hogy „ Nyolcosztályos iskolával rendelkezik, amely versmondó versenyeket szervez” ( i.m. 165. old. ) 

Intézményünk megtalálható a facebook-on is.